Služby z oblasti správy budov zajistí bezproblémový chod vašich budov a objektů. Rozlehlé nemovitosti vyžadují stálý dohled, pravidelnou kontrolu a přítomnost odborníků, kteří jsou schopni okamžitě reagovat na vzniklé havárie nebo poruchy. Spolupracujte s námi a využijte služeb facillity management! Získáte komplexní správu a dohled nad vašimi objekty a nemovitostmi.

Správa budov vám přináší několik výhod. Díky neustálému dohledu nad technickým stavem nemovitostí zajišťujeme jejich bezproblémový chod. V případě havárie rychle a efektivně řešíme nastalé situace. Rychlé řešení eliminuje rozsáhlé následky a minimalizuje náklady na jejich odsraňení.

Správa nemovitostí je pro vás ideálním řešením v případě, že chcete mít své budovy funkční a v perfektní technické kondici. Postaráme se, aby vaše nemovitosti byly čisté, udržované a pravidelně kontrolované. Zároveň dohlédneme na technický stav budov, všech zařízení uvnitř a zajistíme jejich pravidelný servis a údržbu.


Technická správa budov

Kontrola, servis a opravy technických zařízení,

zajištění příslušných revizí a zkoušek,

havarijní servis a provozní údržba (vytápění, výtahy, sanitární zařízení, stavební části, elektrická zařízení), 

doplňkové služby (úklid, likvidace odpadů, školení PO+BOZP, zásobování, údržba venkovních prostor apod.).

Stavební servis
 

Komplexní správa budov,

výstavba, rekonstrukce a údržba stavebních částí objektu,

celoroční údržba komunikací, chodníků a parkovišť,

údržba exteriérové zeleně.

Administrativní servis

 

Recepce,

podrobné měsíční reporty s rozpisem provedených prací, použitého materiálu, spotřeby energií, plánu oprav apod.

Zajistíme trvalý komfort dle přání a požadavků majitele objektu. Pracujeme na základě přesně stanovených technologických postupů, které zaručují vysokou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb.