CERTIFIKACE

Ve svém oboru se snažíme neustále vzdělávat a zvyšovat úroveň našich služeb. Jsme držiteli několika 
certifikátů, jež dokládají naše rozsáhlé zkušenosti a odbornou způsobilost.